Fastighet

Backa 37:6
Rimmaregatan 6, Göteborg

Fastighetsyta

2 500 kvm

Byggnadsyta

2 200 kvm, kontor