Fastighet

Kålltorp 127:2
Adress Torpavallsgatan 4

Fastighetsyta

5 389 kvm

Byggnadsyta

960 kvm