Fastighet

Lexby 1:104
Laxfiskevägen 16 Partille

Fastighetsyta

5 974 kvm

Byggnadsyta

2 100 kvm lager
750 kvm kontor