Fastighet

Ugglum 7:130
Göteborgsvägen 104, Sävedalen

Fastighetsyta

4 055 kvm

Byggnadsyta

960 kvm, butik 
1 000 kvm, industri