Fastighet:
Backa 37:6
Adress: Rimmaregatan 6, Göteborg

Fastighetsyta:
2 500 kvm

Byggnadsyta:

2 200 kvm, kontor

Hyresgäster:
Göteborgs stad – Resurs team, Norra Hisingen
Göteborgs stad – Bistånds enheten, Norra Hisingen
Tryckkompaniet