Fastighet:
Högsbo 38:10
Adress: Sisjö Kullegata 2
Västra Frölunda

Fastighetsyta:
6 373 kvm

Byggnadsyta:

1 774 kvm

Hyresgäster:
Carspect
Mjuk Biltvätt