Fastighet:
Lexby 1:104
Adress: Laxfiskevägen 16 Partille

Fastighetsyta:
5 974 kvm

Byggnadsyta:

2 100 kvm lager
750 kvm kontor

Hyresgäster:
CRC Industries
Rent and Move